PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Bảng phân loại đánh giá viên chức năm học 2011-2012 05/9/2013  [HyperLink19]
2 Danh sách trích ngang kế toán trường [HyperLink19]
3 Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục năm học 2012-2013 bậc THCS [HyperLink19]
4 KHCLPTGD Thị trấn NInh Giang 05/9/2012 [HyperLink19]