PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
Cô giáo: Phạm Thị Thuyến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường