PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Phương Thảo
   Sinh ngày: 14/08/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Quyết Tiến
   Sinh ngày: 27/08/2004  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Khu 2 Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Khánh Vân
   Sinh ngày: 13/10/2004  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Khu 2 Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 07/01/2004  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Khu 1 Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Phương
   Sinh ngày: 31/08/2004  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 08/11/2003  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Khu 2 Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Tiếng Anh, Giải Nhì OLYM PIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Dung
   Sinh ngày: 08/11/2003  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Đại Đồng - An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Hiệp Hải Việt
   Sinh ngày: 16/10/2003  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Đại Đồng - An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Trọng Giáp
   Sinh ngày: 31/01/2003  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Đại Đồng - An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Trọng Minh
   Sinh ngày: 10/08/2003  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Đại Đồng - An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     Học sinh giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2015 - 2016
123