PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:24:41 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:23:03 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai05:23:01 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
4Khách vãng lai05:12:35 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai04:57:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai04:55:52 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai04:55:48 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai04:55:41 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai04:55:36 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai04:55:32 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
11Khách vãng lai04:55:27 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai04:28:19 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28992
13Khách vãng lai04:19:37 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai04:13:48 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6818
15Khách vãng lai04:12:15 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai03:45:16 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
17Khách vãng lai03:40:48 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28852
18Khách vãng lai03:38:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai03:26:20 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28743
20Khách vãng lai03:23:50 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
21Khách vãng lai03:23:10 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
22Khách vãng lai03:15:35 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
23Khách vãng lai03:10:17 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
24Khách vãng lai02:49:11 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28868
25Khách vãng lai02:32:30 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
26Khách vãng lai02:23:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
27Khách vãng lai02:18:14 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28992
28Khách vãng lai02:13:55 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai02:11:41 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6818
30Khách vãng lai01:56:45 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai01:05:59 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28805
32Khách vãng lai01:04:39 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
33Khách vãng lai00:47:39 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28774
34Khách vãng lai00:33:32 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28932
35Khách vãng lai00:30:01 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28776
36Khách vãng lai00:24:50 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
37Khách vãng lai00:24:43 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
38Khách vãng lai00:14:56 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28662
39Khách vãng lai00:13:29 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28794
40Khách vãng lai00:12:56 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
41Khách vãng lai00:04:44 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00137
15 11 2018