PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách nghiệp vụ Khối 6 82 1160900
2 Sách nghiệp vụ Khối 7 97 1437600
3 Sách nghiệp vụ Khối 9 102 1809600
4 Sách nghiệp vụ Khối 8 104 2029600
5 Sách giáo khoa khối 7 106 917900
6 Sách giáo khoa khối 8 123 942800
7 Sách pháp luật 137 9234500
8 Sách Tham Khảo khối 6 150 4394700
9 Sách giáo khoa khối 6 151 985200
10 Sách giáo khoa khối 9 155 1032000
11 Sách Tham Khảo khối 7 184 6644400
12 Sách Tham Khảo khối 9 207 9902900
13 Sách Tham Khảo khối 8 214 4874500
14 Sách đạo đức 316 4403800
15 Sách nghiệp vụ 357 5825000
16 Sách tham khảo 828 37444700
 
TỔNG
3313
93040100