PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí dạy và học ngày nay 9 240000
2 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 11 660000
3 Tạp chí Vật lý tuổi trẻ 12 240000
4 Tạp chí Khoa học giáo dục 15 560000
5 Tạp chí thư viện và thiết bị giáo dục 19 180500
6 Toán tuổi thơ 20 400000
7 Dạy và học ngày nay 22 559000
8 Toán học tuổi trẻ 24 360000
9 Tạp chí Thiết bị giáo dục 30 844000
10 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 31 444000
11 Vật lí tuổi trẻ 41 820000
12 Tạp chí giáo dục 59 1487025
13 Tạp chí Toán học và tuổi trẻ 64 922500
14 Sách nghiệp vụ Khối 6 77 1081900
15 Sách nghiệp vụ Khối 7 85 1262300
16 Sách nghiệp vụ Khối 9 93 1665300
17 Sách nghiệp vụ Khối 8 98 1969400
18 Sách giáo khoa khối 8 123 942800
19 Sách giáo khoa khối 7 128 1435900
20 Sách Tham Khảo khối 6 137 3361000
21 Sách giáo khoa khối 6 151 985200
22 Sách giáo khoa khối 9 170 1328200
23 Sách pháp luật 171 11949655
24 Sách Tham Khảo khối 9 208 9955100
25 Tạp chí toán Tuổi thơ 209 2890000
26 Sách Tham Khảo khối 7 223 7762000
27 Sách Tham Khảo khối 8 235 5325400
28 Sách đạo đức 297 5160100
29 Sách nghiệp vụ 357 5825000
30 Sách tham khảo 1188 40332920
 
TỔNG
4307
110949200